Świadczenie Wychowawcze 500+ rusza w formie elektronicznej...

20.01.2021

PRZED NAMI NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022. Wnioski o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, będą przyjmowane: - od 01 lutego 2021r. wyłącznie w formie elektronicznej /tj. za pomocą: platformy Emp@tia...


czytaj dalej...

ANKIETA DLA POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW - DIAGNOZA...

18.01.2021

Ważną zasadą w działaniu powstającego w Gminie Wojcieszków Centrum Usług Społecznych jest zlecanie wykonywania usług społecznych podmiotom z sektora pozarządowego oraz biznesu. Przeprowadzana na potrzeby CUS diagnoza problemów i potrzeb gminy Wojcieszków obejmuje...


czytaj dalej...

ANKIETA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - DIAGNOZA PROBLEMÓW,...

18.01.2021

 W 2021 roku w Gminie Wojcieszków powstaje Centrum Usług Społecznych, gdzie będą organizowane różne usługi dla mieszkańców Gminy, w tym dla dzieci i młodzieży. Wybór usług do realizacji przez Centrum będzie dokonany z Waszym udziałem, dlatego bardzo...


czytaj dalej...

ANKIETA DLA OSÓB DOROSŁYCH - DIAGNOZA PROBLEMÓW, POTRZEB...

18.01.2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Wojcieszków, w 2021 roku w Gminie Wojcieszków powstaje Centrum Usług Społecznych, gdzie każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty usług, np. dotyczących wsparcia rodziny, wsparcia osób z niepełnosprawnością...


czytaj dalej...

24 grudnia 2020 r. ( WIGILIA ) Gminny Ośrodek Pomocy...

21.12.2020

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r. ( WIGILIA ) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w zamian za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy, tj. w sobotę 26 grudnia 2020r. W...


czytaj dalej...

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

16.12.2020

Cele Programu  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki...


czytaj dalej...

Centrum Usług Społecznych (CUS) w Gminie Wojcieszków

10.12.2020

GMINA   WOJCIESZKÓW jako jedyna w powiecie łukowskim  będzie realizować pilotażowy projekt zakładający utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS).  Wójt Gminy Wojcieszków pani Agnieszka Cieślak podpisała już umowę z Ministerstwem...


czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 44
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:00
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:00