Zmiana dyżuru psychologa

02.02.2015

Informujemy,  iż  w godz. 09:00 – 15:00 w każdy wtorek i czwartek  w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie pok. nr 5,  udziela darmowych porad psycholog Pani Elwira Janiak

Szczegółowe informacje pod nr tel. 25-755-43-34


czytaj dalej...

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

22.01.2015

 „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.


czytaj dalej...

Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy

06.11.2014

Informuje się, iż dzień 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, w zamian za 1 listopada 2014 r. święto przypadające w sobotę.

 


czytaj dalej...

Bezpłatna pomoc

26.09.2014

 

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

PAMIĘTAJ,  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


czytaj dalej...

Zaproszenie do składania ofert na kursy zawodowe

24.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w związku z realizacją projektu "Wojcieszków - Aktywna Integracja" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i unieważnieniem poprzedniego zaproszenia do składania ofert nr POKL-2/2014 zaprasza ponownie do składania ofert w celu  przeprowadzenia i zorganizowania dla 9 uczestników projektu systemowego niżej scharakteryzowanych form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej i społecznej:

 1. Operator koparko – ładowarki- 2 osoby.
 2. Fryzjer- 1 osoba.
 3. Kucharz małej gastronomii z elementami cukiernictwa oraz z obsługą kasy fiskalnej z terminalem płatniczym i fakturowaniem oraz zdobienie przedmiotów techniką decoupage- 6 osób.

czytaj dalej...

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na kursy...

24.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie zawiadamia, że postępowanie w trybie zaproszenia ofertowego nr POKL- 2/2014 na przeprowadzenie i zorganizowanie niżej wymienionych form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu systemowego „Wojcieszków – Aktywna integracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2014-2015 roku:

 1. OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI- 2 osoby.
 2. FRYZJER- 1 osoba.
 3. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z ELEMENTAMI CUKIERNICTWA ORAZ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z TERMINALEM PŁATNICZYM
  I FAKTUROWANIEM ORAZ ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW TECHNIKĄ DECOUPAGE- 6 osób.

zostaje unieważnione z powodu niemożności zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą.


czytaj dalej...

Zaproszenie do składania ofert - kursy zawodowe

03.09.2014

W związku z realizacją projektu ,,Wojcieszków – Aktywna integracja” w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia oferty na realizacje zamówienia poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie niżej scharakteryzowanych form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu systemowego:

 1. OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI - 2 os.
 2. FRYZJER - 1 os.
 3. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z ELEMENTAMI CUKIERNICTWA ORAZ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z TERMINALEM PŁATNICZYM I FAKTUROWANIEM  ORAZ ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW TECHNIKĄ DECOUPAGE - 6 os.

czytaj dalej...

Zaproszenie do składania ofert

10.07.2014

W związku z realizacją projektu ,,Wojcieszków – Aktywna integracja” w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia oferty na realizacje zamówienia poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie dla 9 uczestników projektu systemowego niżej scharakteryzowanych form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej i społecznej:

- Organizacja zajęć – warsztaty i poradnictwo doradcy zawodowego lub trenera pracy

- Organizacja zajęć w zakresie poradnictwa, treningu kompetencji i umiejętności społecznych – wsparcie psychologiczne...


czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45