22-27 lutego 2016 pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

18.02.2016

 

Jesli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, możesz skorzystać:

 • z bezpłatnej informacji prawnej
 • z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

w  woj. lubelskim pod adresem:

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES,

Lublin, ul. Niecała 18/3, tel 81 533 72 09 lub 783 510 310,  email: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Katolickie Stowarzyszenie pomocy osobom Potrzebujacym "AGAPE"

Lublin, ul Bernardyńska 5, tel 81 534 38 87, email: poczta@agape.lublin.pl


czytaj dalej...

Porady psychologa

16.02.2016

Informujemy, iż od dnia 01 marca 2016 r. Psycholog specjalista psychoterapii uzależnień Pani Agnieszka Kędziora - Stryjek  będzie udzielać porad psychologicznych a także terapeutycznych konsultacji w zakresie uzależnień i  współuzaleznień w nastepujacych terminach:

 1. w miesiącu marcu 2016 r.
 • 07.03.2016    i   14.03.2016   (poniedziałki) w godz. 8.00 - 14.00
 • 21.03.2016   (poniedziałek) w godz. 8.00 - 12.00

   2. w miesiącu kwietniu 2016 r.

 • 04.04.2016   11.04.2016   18.04. 2016  (poniedziałki) w godz. 8.00 - 11.40
 • 25.04.2016    (poniedziałek)  w godz. 10.00 - 16.00

   3. w miesiącu maju 2016 r.

 • 09.05.2016    16.05.2016    23.05.2016   30.05.2016  (poniedziałki) w godz. 8.00 - 11.40

czytaj dalej...

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie...

16.02.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka (całościowe zaburzenia rozwoju - Zespół Aspergera) w miejscu zamieszkania, w wymiarze:

 1. zajecia z logopedą - 1,5 godz. tygodniowo
 2. zajęcia z pedagogiem - 1 godz. tygodniowo
 3. terapia integracji sensorycznej - 2 godz. tygodniowo

 

Szczegóły w załączeniu.


czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna

05.01.2016

Powiat łukowski informuje, iż w 2016 r. w lokalu nr 1 na parterze budynku Zespołu Szkół w Adamowie, ul. Cmentarna 6 będzie świadczona nieodpłatnie pomoc prawna. Dyżury radcy prawnego będą się odbywały w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 13.00, we wtorki w godz. 11.00 - 16.00 zaś w czwartki w godz. 11.30 - 16.30...


czytaj dalej...

Życzenia Świąteczne

16.12.2015

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok. 

Życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

czytaj dalej...

Dzień 24 grudnia 2015 r.(Wigilia) dniem wolnym od pracy

16.12.2015

Informujemy, iż w zamian za 26 grudnia  2015 r. Święto  przypadające w sobotę, w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) GOPS w Wojcieszkowie będzie nieczynny.


czytaj dalej...

Zmiana kryteriów przyznawania pomocy społecznej

03.11.2015

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;

wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.


czytaj dalej...

Zmiana dyżuru psychologa

15.09.2015

Informujemy,  iż  od września br. psycholog Pani Elwira Janiak  udziela darmowych porad raz w tygodniu -  w każdy czwartek, w godz. 09:00 – 15:00   pok. nr 5 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 25-755-43-34

 


czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45