Apel w sprawie nadchodzącej zimy!

Na okres zimy zdecydowana większość z nas jest odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, biedę czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie ze skutkami mrozów.

To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt, kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.

Nie sposób zapomnieć również o zwykłej ludzkiej życzliwości i solidarnej postawie wobec tych, którzy nie radzą sobie w codziennym życiu lub zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Niech nie będą one usprawiedliwieniem dla zaniechania działań. Pamiętajcie Państwo, że czasem zwykły telefon może uratować komuś życie.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie zwraca się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz informowanie o takich sytuacjach pracowników tutejszego Ośrodka oraz policję.

Przypominamy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie funkcjonuje bezpłatny, całodobowy telefon dla osób bezdomnych o numerze 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl. w zakładce Urząd →Wydziały →Wydział Polityki Społecznej→Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45