Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie informuje, iż od dnia 28 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne
i na fundusz alimentacyjny.

Jednocześnie Informujemy, że opóźnienie spowodowane jest przyczynami technicznymi, niezależnymi od naszego Ośrodka.

 

Ważne!!!

Przypominamy że zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na dziecko/i uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej za miesiąc wrzesień i październik 2017 r., zostaną wypłacone tylko i wyłącznie pod warunkiem dostarczenia do dnia 15.09.2017 r. do tut. Ośrodka zaświadczenia/ oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej oraz poświadczenia o zameldowaniu jeśli dziecko/i zamieszkują w miejscowości, w której znajduje się szkoła

.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45