Podziękowanie za okazane wsparcie

Podziękowanie

Składając serdecznie podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Gorąco dziękujemy strażakom ochotnikom oraz strażakom z PSP w Łukowie za sprawnie przeprowadzoną akcję gaśniczą mojego domu w dniu 16 sierpnia 2016 roku.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Wojcieszków Januszowi Wylotkowi, Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkowie Waldemarowi Kozieł, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewie Olszak, Sołtysowi Januszowi Porębskiemu i mieszkańcom gminy, sąsiadom, znajomym, rodzinie oraz mieszkańcom wsi Bystrzyca za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.

Genowefa Tchórz z rodziną.

 

 

http://www.wojcieszkow.naszops.pl/news/apel-o-pomoc-poszkodowanej-w-poarze

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45