Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wojcieszków informuje, iż od dnia 10  lutego 2017 roku wydawane będą ostatnie produkty żywnościowe dla osób uprawnionych w Podprogramie 2016.

Miejsce odbioru: Świetlica wiejska w Wojcieszkowie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45