Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 w Gminie Wojcieszków

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wojcieszków informuje, iż od dnia 03.10.2016 są wydawane skierowania uprawniające do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016. 

Osoby ubogie oraz najbardziej potrzebujące zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie po otrzymanie w/w skierowania. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45