Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 w Gminie Wojcieszków

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wojcieszków informuje, iż od dnia 2 grudnia 2016 r wydawane będą kolejne produkty żywnościowe dla osób, które otrzymały skierowania uprawniające do otrzymania w/w pomocy w Podprogramie 2016.

Miejsce odbioru: Świetlica wiejska w Wojcieszkowie (jak dotychczas przy Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie). 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45