Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany do końca kwietnia 2016 w gminie Wojcieszków

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wojcieszków informuje, iż od dnia 08.11.2016, będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2016, dla osób, które uprzednio wcześniej otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, uprawniające do otrzymania w/w pomocy.

Skierowania w dalszym ciągu są jeszcze wydawane, dla osób uprawnionych do pomocy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45